Εικ.3. Marcantonio Franceschini (1685-) H γέννηση του Αδώνιδος από την Μύρρα, λάδι σε καμβά, Μουσείο Staatliche_Kunstsammlungen, Δρέσδη.
Εικ.4. Ο έρωτας του Αδώνιδος με την Αφροδίτη, πολύχρωμο αγγείο κλασικής περιόδου από τερακότα που βρέθηκε στην Κόρινθο, Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου..
Εικ.5. Ερυθρόμορφη Απουλιανή λουτροφόρος 330-340 π.Χ. που παρουσιάζει την κρίση του Διός, αμφοτερόπλευρα βρίσκονται η Αφροδίτη και η Περσεφόνη.
Εικ.6. Giuseppe Mazzuoli(1709-), Ο θάνατος του Αδώνιδος από αγριόχοιρο Μουσείο Hermitag.
Εικ.7.Sebastiano Ricci(1659-1734), Η ανάληψη του Αδώνιδος από την Αφροδίτη 1706, λάδι σε καμβά, Musee des Beaux-Arts-Οrleans Γαλλία.
Εικ.8. Απουλιανό αγγείο από τερακότα 4ος αιώνας π.Χ. που αποτυπώνει αφηγηματικά την εορτή των αδωνίων και συγκεκριμένα την πρόθεση του σώματος του Αδώνιδος σε νεκρική κλίνη, Μουσείο Νάπολης.
Εικ.9. Λεπτομέρεια από Αθηναϊκή ερυθρόμορφη λήκυθο 425-375 π.Χ., ο έρωτας παραλαμβάνει από μία γυναίκα που συμμετέχει στην τελετή των Αδωνίων πήλινο δοχείο με άνθη Badisches Landesmuseum.